Ty Ren B7 Mạ Kẽm
Ty Ren B7 Mạ Kẽm

TYREN B7 MẠ KẼM

 

bu long & ty ren b7Tyren B7 nói chung hay các loại bulong khác nói riêng sau khi được mạ kẽm nó cung cấp khả năng chống ăn mòn tốt hơn vì tốc độ ăn mòn xảy ra đối với kẽm chậm hơn thép 10 lần do đó một lớp kẽm bao phủ bên ngoài tyren b7 là có thể bảo vệ tyren b7 trong thời gian dài nói cách khác trước khi tyren b7 bị ăn mòn thì quá trình ăn mòn phải xảy ra đối với lớp mạ kẽm trước sau đó mới đến ăn mòn kim loại của tyren do đó nó giúp cho tyren b7 mạ kẽm có tuổi thọ cao hơn loại tyren b7 không mạ kẽm.

Ưu điểm của Tyren B7 mạ kẽm là tuổi thọ được nâng cao khi làm việc trong các môi trường hóa chất, ẩm ướt, mưa gió hay trong điều kiện mà ở đó sự kiểm tra bảo dưỡng hàng ngày không phù hợp.

Nhược điểm của Tyren b7 mạ kẽm là chi phí cao hơn nhiều so với loại tyren b7 không mạ kẽm. Một nhược điểm khác cũng cần lưu ý trong môi trường có nhiệt độ cao Tyren B7 mạ kẽm có thể không chịu được nhiệt độ cao như tyren b7 không được mạ kẽm. Bởi vì không phải tất cả các phương pháp mạ kẽm hay các lớp phủ kẽm đều có thể tạo ra được khả năng chống ăn mòn và chịu được nhiệt độ cao giống nhau.